Sparbanken Skaraborg ägs helt och hållet av en stiftelse – Sparbanksstiftelsen Skaraborg – som bildades år 2000. Stiftelsen förvaltas av en styrelse, som utses av dess huvudmän vid stiftelsens årsstämma.

Sparbanksstiftelsens uppgift är att stärka utvecklingen inom bankens verksamhetsområde, genom att lämna bidrag till olika projekt som är till nytta för vår del av Skaraborg. Inom näringslivsområdet handlar det om projekt som främjar företagsamhet och entreprenörskap. Bidrag kan också ges till forsknings- eller utbildningsprojekt. Avgörande vid behandlingen av ansökningar är att projekten ska medverka till att stärka bygden och skapa framtidstro. Där har kultur och idrott betydande roller och vi ser satsningar på barn och ungdomar som särskilt angelägna.

Stiftelsen delar också ut utvecklingsstipendier för att ge möjlighet för enskilda personer att få erkännande och utvecklas. Stipendiater ska vara bosatta i eller ha en nära anknytning till Sparbanken Skaraborgs verksamhetsområde och under utdelningsåret lägst ha fyllt 16 år.

Vi är övertygade om att Sparbanksstiftelsen Skaraborgs verksamhet har stor betydelse för utvecklingen i vår bygd. Fram till och med 2018 har vi medverkat i finansieringen av en rad olika små och stora projekt med över 190 miljoner kronor – pengar som verkligen gör skillnad. Har du själv en idé som stämmer överens med stiftelsens ändamål är du välkommen med en ansökan!