Meny

Vi får Skaraborg att växa

Varje år delar vi ut bidrag till lokala projekt som ska göra vårt verksamhetsområde attraktivt att bo i, verka i och att besöka. Vårt mål är att de projekt vi beviljar medel till ska stärka tillväxten och utvecklingen i Skaraborg och göra regionen starkare inom kultur, idrott, forskning, utbildning och näringsliv.

306 miljoner i återinvesteringar

Stipendier

Utvecklingsstipendier till talanger inom idrott och kultur.

Priser

Entreprenörspris och Innovationspris gröna näringar.

Energieffektivisering

Sök återinvestering till energieffektiversande åtgärder för ideella föreningar.

Ungas utveckling

Two female students on their way to school

Sparbanksresan

Vi vill att ungdomar i vårt verksamhetsområde ska ha möjlighet att åka på en studieresa tillsammans. Därför lämnar vi bidrag för att stödja högstadieelever i vårt verksamhetsområde att kunna genomföra en studieresa med klassen. Resorna ska gå till Stockholm och ett besök på Sveriges riksdag ska ingå. I övrigt beslutar skolan om programmet.

students hanging out in the hallway

KOLL

Med start 2022 har Sparbanken Skaraborg via Sparbanksstiftelsen Skaraborg tillsatt en heltidstjänst som skall tillbringa sin tid åt att höja kunskapsnivån gällande vardagsekonomi för årskurs 3, 6 och 9. Ambitionen med projektet är att elever lämnar grundskolan med en likvärdig grundsyn kring val som kan främja en trygg ekonomisk framtid. 

Tillväxt i Skaraborg

Sparbanken Horse Arena

Sparbanken Horse Arena

I Skaraborg är de gröna näringarna starka och viktiga. Som en del av detta kommer Västra Götalandsregionen att bygga en ny skola i området runt Axevalla travbana.

Fritidsområdet Vilan

Utvecklingen av Vilans fritidsområden har många syften. Det breddar föreningarnas verksamhet med möjlighet till större arrangemang i Skara.

Sparbanken Skaraborg

Synas tillsammans

Vi är stolta över de återinvesteringar vi gör i vårt verksamhetsområde och vi är stolta över att ha kunnat bidra till just er verksamhet. Därför ser vi gärna att vår återinvestering synliggörs och vi blir alltid glada när vi omnämns i positiva sammanhang.

Stiftelsestyrelse-2023_standard

Sparbanksstiftelsen Skaraborg

Stiftelsen ska främja sparsamhet genom att som aktieägare i Sparbanken Skaraborg AB verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Företrädesvis inom bankens verksamhetsområde som är Skara, Vara, Götene och Essunga kommuner. Genom utdelning från banken kan vi lämna bidrag som främjar sparbankens och verksamhetsområdets utveckling.

Frågor?

Har du frågor eller funderingar? Välkommen att kontakta oss!

Kontakta stiftelsen