Hoppa till huvudinnehåll

Återinvesteringar för energieffektivisering och solcellsinvestering till ideella föreningar

Sparbanksstiftelsens styrelse har beslutat att ge ideella föreningar som äger sin byggnad/anläggning möjlighet att söka återinvestering till energieffektivisering eller investering i solceller.

Worker carrying solar panel
  • Ett belopp på 4 000 000 kr är avsatt för detta ändamål 2023.

  • Maxbelopp som kan sökas är 300 000 kr och får vara maximalt 40% av den totala investeringen.

  • Till ansökan ska en rekommendation från kommunens energirådgivare bifogas.

  • Återinvesteringen kan sökas av ideella föreningar i Sparbanksstiftelsen Skaraborgs verksamhetsområde (Götene kommun, Skara kommun, Vara kommun och Essunga kommun).

  • Ansökan görs via ordinarie ansökningsförfarande:

    Till ansökan

Ansök till energieffektivisering eller investering i solceller