Meny

Sparbanken Skaraborg som sponsor

För oss är föreningslivet inom idrott och kultur viktiga delar i samhället, vi bryr oss om den bygd vi verkar i och dess invånare. Vi jobbar för god utveckling och sund ekonomi, därför sponsrar vi gärna verksamheter som utvecklar vår bygd och ger ett rikt lokalt förankrat föreningsliv inom idrott och kultur.


Hur sponsrar vi?

Vår sponsring är individuell och anpassas till den sökande föreningen, den kan innebära banktjänster till förmånliga villkor eller sponsorstöd till föreningen.
Vid högre godkända sponsorbelopp görs ett sponsoravtal mellan oss och föreningen, vid mindre belopp skrivs inget avtal men det behandlas likadant, följer samma riktlinjer och följs upp på samma sätt.

 

Vilka sponsrar vi?

Vi sponsrar ideella verksamheter som engagerar en bredd i vårt område, resulterar i lokal nytta för bygden och som verkar i linje med våra värderingar. Vi sponsrar föreningar eller organisationer men aldrig enskilda individer. Våra sponsorsamarbeten ska hålla hög kvalité som ger en nytta för både oss, vårt varumärke och er verksamhet, alla samarbeten följs upp och utvärderas för att hålla god kvalitet.

 

Exponering för Sparbanken Skaraborg

I våra sponsorsamarbeten vill vi se ett mervärde för Sparbanken Skaraborg genom att vi är ert första val av bank med tillhörande tjänster för er förening. Vi värnar om vårt varumärke och vill jobba tillsammans med er för att stärka varandras. All exponering av vårt varumärke ska vara tydlig, enkel att ta till sig och vara enligt överenskommelse.
 

Följande punkter är viktiga för oss i ett sponsorsamarbete:

  • Vår logotype används i er marknadsföring enligt överenskommelse.
  • Material eller utrustning som ska tryckas med vår logo på ska alltid ett korrektur skickas för godkännande till marknadsavdelningen på Sparbanken Skaraborg.
  • Vi ges möjlighet att delta hos er på event eller möten för att erbjuda ekonomisk kunskap till era medlemmar.
  • Vi har rätt att omnämna er i vår marknadsföring och samarbeta i arbetet med material till våra sociala medier.

 

Skillnaden på sponsring och bidrag

Sponsring är ett affärsmässigt samarbete mellan två parter till ömsesidig nytta och skiljer sig därför från rena gåvor. Du har möjlighet att ansöka om sponsring från vår bank till en ideell verksamhet som utvecklar vårt område och engagerar människor inom idrott eller kultur.

 

Bidrag är ett tillskjutet materiellt understöd i form av pengar som söks hos och delas ut av vår sparbanksstiftelse för att främja tillväxt och utveckling i Sparbanken Skaraborgs område (Skara, Vara, Götene och Essunga kommun).

 

 

 

Ansök om sponsring

Varje år får vi många förfrågningar om sponsorsamarbete. Vi försöker fördela sponsringen på ett så klokt och rättvist sätt som möjligt.

Kommunikation kring sponsring

Vi tror att det finns ett mervärde i att vi syns tillsammans och synkar vår kommunikation från båda håll för att uppnå maximal effekt.

Vår logotype

För att skapa maximal uppmärksamhet kring vårt varumärke har vi regler för hur vår logotype får hanteras.