Vi får många ansökningar om sponsring. Du kan testa om just din verksamhet faller inom ramen för vår sponsringspolicy och efter att ha genomfört testet kan du ansöka om sponsring.

Fyll i och skriv ut blanketten och lämna in den på ditt bankkontor.