Meny

Organisation

Sparbanken Skaraborg AB ägs till 100 procent av Sparbanksstiftelsen Skaraborg. För banken föreligger ingen skyldighet att tillämpa den svenska koden för bolagsstyrning.

Med hänsyn till bankens karaktär av publikt aktiebolag och med en verksamhet som i stor utsträckning bygger på förtroende har utformningen av bankens rutiner för styrning och kontroll av verksamheten skett med koden som förebild i tillämpliga delar.

Sparbanken Skaraborg

Vision och affärsidé

Sparbanken Skaraborg ska vara en bank som kännetecknas av lokal förankring, korta beslutsvägar, kvalité och enkelhet i möte med kund. För att nå dit ska banken:

  • erbjuda en fullständig och konkurrenskraftig bankservice i vårt verksamhetsområde
  • hålla en hög servicenivå med kostnadseffektivitet - göra affärer som är
  • långsiktigt lönsamma för kunden och banken
  • ha personal med hög kompetens
Sparbanken Skaraborg
Sparbanken Skaraborg

Miljö

Sparbanken Skaraborg ska genom sitt miljöarbete vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle, bidra till uthållig lönsamhet och stärka vårt varumärke.

Sparbank Skaraborg AB

Org.nr     
516401-0141
Momsreg.nr             SE663000013801    
Bankgiro 981-2892
Clearingnr 8289-1
SWIFT ADRESS:                 SWEDSESS
SWEDBANK
S-105 34 STOCKHOLM
TELEX:
 
128 26 SWEDBNK S