Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet och vårt hållbarhetsarbete

On a bench outside at winter.

Vi jobbar för en hållbar utveckling genom att främja social, etisk, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Social genom att engagera oss i samhället. Etisk och miljömässig genom att erbjuda tjänster och produkter som gör gott för människor och miljön. Ekonomisk genom att hjälpa dig till en bättre ekonomi. Det ska vara lätt för dig att fatta bra beslut.

Hållbarhet i siffror

100 %

Alla fondbolag på vår fondlista har skrivit under UNPRI (FN:s principer för ansvarsfulla investeringar).

273 miljoner

Sedan Sparbanksstiftelsen Skaraborg grundades 2000 har 242 miljoner kronor betalats ut i bidrag till olika samhällsnyttiga projekt och ändamål.

Netto-noll 2040

Swedbank Robur publicerade nya delmål och metoder för att nå sitt klimatmål att vara netto noll till år 2040.

Så kan du spara 

Sparbanken Skaraborg i samhället – för en hållbar utveckling 

Vill ni få hjälp med hållbarhetsfrågorna?