Skip to content

Hållbarhet och vårt hållbarhetsarbete

On a bench outside at winter.

Vi jobbar för en hållbar utveckling genom att främja social, etisk, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Social genom att engagera oss i samhället. Etisk och miljömässig genom att erbjuda tjänster och produkter som gör gott för människor och miljön. Ekonomisk genom att hjälpa dig till en bättre ekonomi. Det ska vara lätt för dig att fatta bra beslut.

100 %

Alla fondbolag på vår fondlista har skrivit under UNPRI (FN:s principer för ansvarsfulla investeringar).

286 miljoner

Sedan Sparbanksstiftelsen Skaraborg grundades 2000 har 286 miljoner kronor återinvesterats i olika samhällsnyttiga projekt och ändamål.

Netto-noll 2040

Swedbank Robur publicerade nya delmål och metoder för att nå sitt klimatmål att vara netto noll till år 2040.

Sparbanken Skaraborg i samhället – för en hållbar utveckling 

Så kan du spara 

Bolån och fastighetslån

För dig som ska köpa en bostadsrätt eller villa som är byggd för att vara mer energieffektiv och mer hållbar. För företag som ska investera i energi- och resurseffektiva fastigheter.

Dags för solceller till företaget eller föreningen?

Tittar ni på hur ni ska kunna sänka elkostnaderna och producera egen el? I så fall skulle en investering i solceller kunna vara något för er.  Vi har lån till solceller och tar gärna en diskussion om hur ni kan lösa finansieringen på bästa möjliga sätt.

Illustration: Hus

Vill ni få hjälp med hållbarhetsfrågorna?