Meny

Finansiell information

Patrik Meijer, VD, kommenterar Delårsrapport januari-mars 2024 för Sparbanken Skaraborg AB (publ).

Patrik Meijer
Sparbanken Skaraborg

Rating

Sparbanken Skaraborg åsätts ett kreditbetyg av ratinginstitutet Nordic Credit Rating. Betyget är betydelsefullt för bankens upplåning på kapitalmarknaderna. Ett bättre kreditbetyg medför en lägre finansieringskostnad. För närvarande åsätts banken kreditbetyget A- med stable outlook av Nordic Credit Rating.

Sparbanken Skaraborg

Hållbarhetsrapport 2023

Vi är en bank som är nära. Som gillar människor och företag - och som alltid är tillgängliga och personliga, med kundernas behov i centrum. Det är självklart för oss. För så har det varit sedan 1847.