Meny

Finansiell information

Patrik Meijer, VD, kommenterar Delårsrapport januari-december 2023 för Sparbanken Skaraborg AB (publ).

Patrik Meijer
Sparbanken Skaraborg

Hållbarhetsrapport 2022

Vi är en bank som är nära. Som gillar människor och företag - och som alltid är tillgängliga och personliga, med kundernas behov i centrum. Det är självklart för oss. För så har det varit sedan 1847.