Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Finansiell information

Patrik Meijer, VD, presenterar Bokslutskommuniké 2018 Sparbanken Skaraborg AB (publ).

Sparbanken Skaraborg - Personal

Finansiell kalender

  • 2019-04-26 Delårsrapport för första kvartalet 2019
  • 2019-08-23 Delårsrapport andra kvartalet 2019
  • 2019-10-25 Delårsrapport tredje kvartalet 2019
  • 2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019

Upplåningsprogram

Här lämnas information om Sparbanken Skaraborg program för Medium Term Notes (MTN)

Oakleaves.

Ersättningspolicy

Ersättningspolicyn fastställdes av
styrelsen 2017-12-11.

Hållbarhetsrapport 2018

Vi är en bank som är nära. Som gillar människor och företag - och som alltid är tillgängliga och personliga, med kundernas behov i centrum. Det är självklart för oss. För så har det varit sedan 1847.