Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Finansiell information

Patrik Meijer, VD, presenterar delårsrapport (jan-juni) Sparbanken Skaraborg AB (publ).

Sparbanken Skaraborg - Personal

Finansiell kalender

  • 2019-09-30 Delårsrapport tredje kvartalet 2019
  • 2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
  • 2020-04-24 Delårsrapport första kvartalet 2020
  • 2020-08-21 Delårsrapport andra kvartalet 2020

Upplåningsprogram

Här lämnas information om Sparbanken Skaraborg program för Medium Term Notes (MTN)

Oakleaves.

Ersättningspolicy

Ersättningspolicyn fastställdes av
styrelsen 2018-12-17.

Hållbarhetsrapport 2018

Vi är en bank som är nära. Som gillar människor och företag - och som alltid är tillgängliga och personliga, med kundernas behov i centrum. Det är självklart för oss. För så har det varit sedan 1847.