Hoppa till textinnehållet

Sparbanken Skaraborg

Vi är en fristående bank i Skara, Vara, Götene och Essunga kommuner i Västra Götalands län. Här finns vårt huvudkontor, våra specialister och rådgivare. Och det är här våra beslut fattas. Den vinst som banken genererar stannar kvar i bygden.

Eklöv

Upplåningsprogram - Information

Här lämnas information om Sparbanken Skaraborg program för Medium Term Notes (MTN). Prospektet utgör ett grundprospekt enligt 2 kap 16 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta prospekt skall läsas tillsammans med eventuella tillägg till prospektet, varje dokument som blivit en del av prospektet genom hänvisning samt slutliga villkor för aktuellt lån.