Hoppa till huvudinnehåll

Upplåningsprogram - Information

Här lämnas information om Sparbanken Skaraborgs program för Medium Term Notes (MTN). Prospektet utgör ett grundprospekt enligt artikel 8 i Europaparlementets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen"). Prospektet har upprättats i enlighet med Prospektförordningen och kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980. Detta prospekt skall läsas tillsammans med eventuella tillägg till prospektet, varje dokument som blivit en del av prospektet genom hänvisning samt slutliga villkor för aktuellt lån.

 

 

Grönt ramverk

Sparbanken Skaraborg

Vi är en fristående bank i Skara, Vara, Götene och Essunga kommuner i Västra Götalands län. Här finns vårt huvudkontor, våra specialister och rådgivare. Och det är här våra beslut fattas. Den vinst som banken genererar stannar kvar i bygden.

Sparbanken Skaraborg