Hela logotypen måste alltid användas

Sparbanken Skaraborgs logotype består av vårt namn och ett mynt. Tillsammans formar de en enhet – vårt varumärke – som aldrig får ändras eller delas på. De får inte under några omständigheter kopplas ifrån varandra eller modifieras på annat sätt. Den finns i en två-radig version och en en-radig.

Logotypen ska exponeras i färg

Logotypen är en mycket viktig del i Sparbankens budskap och ska exponeras i färg. Där inte det är möjligt ska speciell svart/vit logo användas, se länk ovan. Sparbanken Skaraborg ska alltid godkänna trycket, det vill säga föreningen måste visa banken en bild/skiss etc. före tryckning. Endast logotypen får tryckas, inga företagsnamn, områden eller andra texter är tillåtna.

Logotypen exponeras normalt horisontellt men kan även användas vertikalt, då med myntet högst upp – för att få en vertikal version kontakta Marknadsavdelningen 0511-28100.

Skyltreklam

Logotypen ska vara placerad mot en svart bakgrund, logotypen i färg och i maximal storlek med frizon enligt särskild instruktion. Sparbanken Skaraborg ska alltid godkänna trycket, det vill säga föreningen måste visa banken en bild/skiss etc. före tryckning.

Dräktreklam

Logotypen måste alltid vara placerad mot en vit bakgrund eller svart bakgrund, logotypen i färg i maximal storlek med frizon enligt särskild instruktion. Logotypens placering ska godkännas av banken. Målet med dräktreklam är att göra logotypen synlig för publiken och mediabevakning.

Övrig reklam

För andra sorters reklam (utöver skyltar och dräktreklam) kontakta Marknadsavdelningen 0511-281 00.