När du ska ansöka om utbetalning av din återinvestering kan du antingen begära utbetalning av hela beloppet eller för delar av det. Du måste kunna redovisa vad pengarna har använts eller ska användas till. Du ska redovisa projektets tre största fakturor.

Om styrelsen önskar kan en full redovisning av projektet krävas.