Förutsättningar för bidrag

Resorna ska gå till Stockholm och ett besök på Sveriges riksdag ska ingå. I övrigt beslutar skolan om programmet. Vi har beslutat ett belopp på max 1 650 kr/elev, som också kan fås för medföljande extra resurser på grund av ungdom med särskilda behov. Detta ska framkomma i ansökan i förekommande fall. Bidraget får inte finansiera lärarlöner under resan. Skolan väljer själva vilket läsår det är lämpligt att åka med eleverna, antingen i årskurs 8 eller 9. Vid ett skifte till årskurs 8 får man möjlighet att åka med båda årskurserna under samma läsår, så att inte någon årskurs går miste om möjligheten till resan.

OBS! Det är viktigt att ni ansöker om bidrag i god tid och inväntar beslut före planerad avresa

Vid beviljat bidrag

Vid beviljande av bidrag, önskar vi att ni kontaktar det lokala bankkontoret för att hämta informationsmaterial från Sparbanken Skaraborg som ska delas ut till eleverna inför skolresan, där det framgår varför Sparbanksstiftelsen Skaraborg har möjlighet att ge bidrag till studieresan.

Utbetalning och redovisning av bidrag

Ansökan om utbetalning görs när resan har genomförts och då mot faktiska kostnader enligt redovisning, maximalt 1 650 kronor per elev. Ersättning lämnas exklusive moms. I redovisningen ska det framgå hur många elever som åkte med på resan, en kortfattad beskrivning av vad som gjorts i Stockholm, samt en specificerad kostnadsbeskrivning för alla delar i resan. Kvitton behöver inte bifogas, men om styrelsen önskar kan full redovisning begäras. 

Vi tar emot ansökningar löpande och beslut fattas, efter utredning, på styrelsens möte. Styrelsen sammanträder elva gånger per år (ej juli).