Meny

Hållbarhet i banken

Sparbanken Skaraborg

Att göra goda affärer och samtidigt främja en hållbar samhällsutveckling är något vi är övertygade om är möjligt. Vi är en lokal bank som är nära våra kunder och som sparbank är hållbarhet är en del av vårt DNA, så är det nu och så var det när vi grundades 1847. Hållbarhetsarbetet i banken är prioriterat och en integrerad del i vårt dagliga arbete, samtidigt är vi ödmjuka inför de utmaningar som både vi som bank och samhället i stort står inför, därför är det viktigt att vi tillsammans med våra kunder inspirerar och bidrar till den nödväninga omställning som måste ske.