De lokaler som omfattas av dessa riktlinjer är

  • Bygdegårdar
  • Hembygdsgårdar
  • Idrottslokaler
  • Övriga samlingslokaler

Förhållningssätt

  • Vi bidrar, om vi tycker att det är en relevant ansökan, med ett maxbelopp om 20% eller 600 000 kronor av den totala kostnaden.
  • Vi kräver att ni ansöker om medfinansiering från ytterligare parter, exempelvis Boverket och kommunen.

Inför en ansökan

Innan ni skickar in en ansökan till oss vill vi att ni funderar över följande

  • Hur kan verksamheten utvecklas efter ni genomfört det ni vill göra? Finns det en långsiktighet i er förening?
  • Kan ni bidra med ideell tid, i så fall hur mycket?
  • Hur mycket kan ni satsa ur egen kassa?
  • Hur kan ni få med miljö- och hållbarhetstänk i ert projekt?

Observera att vi, även om er ansökan uppfyller kraven ovan, kan ge avslag.

Vi gör alltid en helhetsbedömning i varje enskild ansökan.