Hösten 2009 startade Swedbank tillsammans med sparbankerna initiativet Unga Jobb som handlar om att genom praktikplatser erbjuda den arbetslivserfarenhet som för många unga är skillnaden mellan fortsatt arbetslöshet och att bli mer anställningsbar. Att få arbetslivserfarenhet, en första rad i cv:t och referenser är ett viktigt steg mot ett inträde på arbetsmarknaden som i sin tur skapar växtkraft på den lokala marknaden.

Genom att Swedbank och sparbankerna själva erbjuder praktikplatser och engagerar företagskunder och övriga nätverk, kan vi bidra till att minska avståndet mellan unga arbetstagare och arbetsgivare. Resultatet hittills är cirka 11 000 praktikplatser totalt, varav 1200 platser inom banken.