Hoppa till huvudinnehåll

Sparbanksstödet

Eklöv

När coronaviruset covid-19 slog till under våren 2020 var det många som drabbades hårt. För att hjälpa aktörer inom vårt verksamhetsområde att kunna fortsätta bidra till att vi kan vara en attraktiv plats att bo, leva och verka på avsatte vi 12 miljoner kronor för att stötta idrotten, kulturen och näringslivet. Föreningar, ideella organisationer och näringslivsfrämjande organisationer har kunnat söka vårt stöd. Ansökan är nu stängd.

Stöd till idrott och kultur

Vårt föreningsliv kopplat till idrott och de kulturarrangemang som genomförs i regionen skapar en attraktiv plats att bo, leva och verka på. Detta är något vi ville värna om även under pandemin. Fokus låg på föreningar och organisationer som haft en dramatisk påverkan av verksamheten på grund av den rådande pandemin.

Stöd till näringsliv

De små och medelstora företag vi har i vårt verksamhetsområde bidrar till tillväxt, viktiga arbetstillfällen och är också med och skapar en attraktiv plats att bo, leva och verka på. Detta ville vi också värna om under pandemin genom att stötta näringslivsfrämjande organisationer med insatser för dessa företag.

Man med blå tröja sitter på ett arkitektkontor