Sparbanken Skaraborgs entreprenörspris infördes hösten 2018 för att främja och uppmärksamma lokalt entreprenörskap. Grunden för att få utmärkelsen ska kännetecknas av ett gott affärsmannaskap och att pristagaren tydligt bidrar till utvecklingen av såväl stad som land i vårt verksamhetsområde.
Priset delas ut årligen i Skara, Vara, Götene och Essunga kommuner.

Priset är på 25 000 kronor och ska användas till personalfrämjande insatser. Pristagarna utses genom nomineringar.
 

Vem kan nomineras?

  • Enskild person
  • Företag
  • Organisation

Den du nominerar måste ha sin verksamhet eller vara verksam i någon av de kommuner där vi delar ut priset.
 

Vem utser pristagaren?

Alla inkomna nomineringar gås igenom av en jury som utser den slutliga pristagaren. Juryn består av representanter från banken, stiftelsen, kommunen och den lokala företagarföreningen.
 

Kriterier

Juryn kommer att bedöma nomineringarna utifrån tre områden:

  • Hållbarhet - pristagaren ska ha en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar verksamhet.
  • Nyskapande - pristagaren har till exempel hittat en ny produkt/tjänst som attraherar marknaden, sett nya sätt att marknadsföra sig, ser och påverkar förändringar av strukturer eller har på annat sätt gjort något nyskapande.
  • Ambitioner att växa - pristagarens tillväxtambitioner har betydelse. Det kan till exempel handla om att öka antalet anställda, etablera sig på fler platser eller öka den ekonomiska tillväxten.

Tidigare mottagare av Entreprenörspriset