Föreningar, ideella organisationer och näringslivsfrämjande organisationer (ej enskilda företag) kan söka vårt stöd. Ansökan görs via länkarna för respektive stöd nedan. Vi hanterar ansökningarna löpande och gör allt vi kan för att kunna vara skyndsamma i vår hantering. Vi lämnar inga motiveringar till våra beslut, varken bifall eller avslag.

Sparbanksstödet beviljade ansökningar