• Kränker annan parts rätt
  • Uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska,våldsamma eller på annat sätt opassande
  • Strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning
 

Länkning i text

Länkens namn ska alltid innehålla namnet ”Sparbanken Skaraborg”.

  • Vid generella länkningar till vår startsida ska länkens namn vara ”Sparbanken Skaraborg”, ”Till Sparbanken Skaraborgs webbplats” eller liknande
  • Vid specifika länkningar till en tjänst, funktion eller underavdelning ska länkens namn ge en förklaring om vart länken hänvisar, t ex ”Till Sparbanken Skaraborgs billån”, ”Till Sparbanken Skaraborgs bolån”, ”Läs mer om Sparbanken Skaraborgs billån” eller liknande. Denna typ av förklarande text kan även läggas i en title-tag
  • Länkningen placeras så att det tydligt framgår att Sparbanken Skaraborg inte är avsändare för innehållet på de sidor som länkar till Sparbanken Skaraborg


Länkning med logotyp

Logotypens filnamn ska alltid innehålla namnet ”Sparbanken Skaraborg”. Länkar som innehåller vår logotyp ska alltid godkännas av Sparbanken Skaraborg innan publicering. Detta genom att du skickar e-post med föreslagen länk inklusive placering på webbsidan till