När en ägare vill dra sig tillbaka från sin verksamhet kan det i princip ske på tre sätt:

  • Försäljning av hela eller delar av bolaget
  • Generationsskifte
  • Avveckling av bolaget

Ägarskifte kräver kompetens

Ett ägarskifte tar mycket tid och energi i anspråk, med många praktiska och känslomässiga frågor att ta ställning till. För att det ska bli ett lyckat skifte krävs både kunskap och bra planering. Vi kan erbjuda både och. Vi har satsat särskilt på att erbjuda den kompetens som behövs vid ägarskiften och hjälper dig genom hela processen.