Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor

Konton

Pris

Framtidskonto

Ränta för närvarande 0,05 % från första kronan.

Uttagsavgiften är borttagen på grund av det rådande ränteläget. Fria uttag gäller.

Fasträntekonto

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

e-sparkonto

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 0,00 %

Privatkonto

Fria uttag
belopp över 15.000 kr: 0,00 %
belopp upp till 15.000 kr: 0,00 %

 

Ungdomskonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
 

Servicekonto

Fria uttag. 
Kan ej nyöppnas

Skaraborgskonto

Fria uttag

belopp över 50.000 kr:  0,05 %
belopp upp till 50.000 kr:  0,00 %

Skogskonto

Räntan är för närvarande 0,90 % på Skogskonto

Investeringssparkonto (ISK)

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0%
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.