Allt fler föräldrar ser fördelarna med att skaffa egna bankkort till barnen redan i åttaårsåldern. Det visar användarstatistik från Swedbank.

– Ett eget bankkort är ett smidigt sätt att hantera barnens pengar. Det underlättar i vardagen, när du som förälder enkelt kan Swisha pengar till en bussbiljett eller automatiskt överföra veckopengen, säger Maria Hammarberg, ansvarig för Swedbanks bankerbjudande för barn och ungdomar.

Barn- och ungdomsguiden: Nyttiga tjänster för barn och unga under 18 år

– Det är också ett viktigt steg på vägen för att lära barnen ansvar för den egna ekonomin. Det första bankkortet öppnar för ett naturligt samtal om till exempel vad veckopengen ska räcka till? Eller varför är det viktigt att inte berätta sin kod för kompisarna? Och vad som händer när pengarna tar slut – att kortet inte magiskt trollar fram nya!

Swedbank har ingen åldersgräns för sina banktjänster, som kort, Swish eller appen.

– Barn mognar i olika takt, därför får föräldrarna själva avgöra när de tycker att barnet är moget att börja hantera våra tjänster, säger Maria Hammarberg.

Föräldraguiden: Tips för föräldrar om bankens tjänster för barn och ungdomar

Det finns också en rad funktioner som en förälder kan använda sig av, för att både hålla koll och successivt kunna öka barnets ansvar. Till exempel genom att reglera hur mycket barnet kan betala med kortet eller Swisha från sitt konto per månad. Eller välja om barnet ska kunna handla på nätet med sitt kort - föräldrar till barn under 18 år kan lätt slå på och av funktionen för bankkortet Mastercard ung i sin internetbank. 

– Eftersom barn inte får ingå avtal är det vårdnadshavaren som godkänner användningen av tjänsterna. Det innebär även att föräldern har full koll på hur de används fram till den dagen barnet fyller 18 år.

Viktigt att prata pengar och veckopeng med barnen – artikel från En bättre framtid

För Swedbank är det också viktigt att barn och unga tidigt lär sig att förstå och hantera sin privatekonomi och de verktyg och hjälpmedel som finns för detta, för det kommer de att ha nytta av hela livet.

– Förra året fick 60 000 ungdomar Ung ekonomi-föreläsning. Och alla vardagstjänster för barn och ungdomar – som bankkort, Swish, internetbank med mera – är avgiftsfria, säger Maria Hammarberg och tillägger att Swedbank även har en rad rabatter för unga vuxna upp till 22 år samt högskole- och universitetsstudenter.

Vägen till ett bankkort är alltså enkel. Det räcker med att förmyndare besöker närmsta Swedbankkontor, sedan kan det digitala ekonomiska livet börja även för ditt barn.

Skaffa Swish till barnen? - så funkar det