Vi vill erbjuda dig de lösningar som passar dig bäst, därför är vi en av fem delägare i Portfolio Försäkra AB. Delägarskapet öppnar upp nya möjligheter och ger dig som kund hos oss ett större utbud av lösningar. Skräddarsydd rådgivning och förmedling av placeringar och försäkringar – för både dig och företaget.