Viktigt meddelande

Att titta på materialet som du försöker nå kan vara olagligt i vissa jurisdiktioner. I andra jurisdiktioner kan det vara tillåtet endast för vissa personkategorier att titta på sådant material. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så.
Notera särskilt att informationen på den här delen av Swedbank AB (publ):s webbplats inte är avsedd för och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore och Japan eller någon annan jurisdiktion, i vilken det skulle kunna strida mot lokala värdepappersrättsliga lagar och regler att göra så, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Karo Pharma AB (publ) i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore och Japan, eller någon annan jurisdiktion, i vilken det skulle kunna strida mot lokala värdepappersrättsliga lagar och regler att göra det. Informationen är vidare inte avsedd för personer vars eventuella förvärv av värdepapper förutsätter ytterligare dokumentation, godkännande, registrering eller andra åtgärder utöver dem som krävs enligt svensk lag.
Karo Pharma AB (publ) har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Materialet på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig. Personer som mottar material måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.
Tvist som uppstår med anledning av materialet på denna webbplats skall avgöras uteslutande av svenska domstolar med tillämpning av svensk lag och med Stockholms tingsrätt som första instans.
Jag bekräftar att jag har läst informationen, villkoren och anvisningarna på denna webbplats och att jag accepterar dessa. Jag bekräftar att jag inte är i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore och Japan, eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet på denna webbplats eller anmälan om teckning och förvärv av aktier inte skulle vara förenlig med lagar eller regler där distributionen eller erbjudandet förutsätter ytterligare dokumentation, godkännande, registrering eller andra åtgärder utöver dem som krävs enligt svensk lag.
Vänligen klicka ”Jag accepterar” nedan för att bekräfta att du godkänner ovanstående

Important Notice

YOU WISH TO ACCESS A WEBSITE CONTAINING INFORMATION THAT IS NOT INTENDED FOR PUBLIC RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, HONGKONG, SWITZERLAND, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA, SINGAPORE AND JAPAN - OR ANY OTHER COUNTRY WHERE THE PUBLIC RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THE INFORMATION ON THE WEBSITE IS SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS OR WHERE THE OFFER TO ACQUIRE SHARES IS NOT PERMITTED.
By clicking "I Confirm" you accept the terms of use below. You must read the following before continuing, and you are requested to read this notice carefully (it applies to all persons who enters this website) before reading, accessing or making any other use of the information on the website. In accessing the web site, you agree to be bound by the following terms and conditions. Please note that the terms set out below may be altered or updated and for that reason you should read them in full each time you visit this website.
In certain jurisdictions, the publication or distribution of the information on the website may be subject to legal restrictions and all persons accessing the website should inform themselves about and abide such legal restrictions. The information on this website does not contain or constitute an invitation or an offer to acquire, sell or otherwise trade in shares in Karo Pharma AB (publ).
The information on the website is not directed at or accessible by persons located in the United States, Australia, Hongkong, Canada, Nya Zeeland, South Africa, Switzerland, Singapore and Japan - or in any other country where the offer or sale of shares is not permitted. In addition, the information on the website may not be publicly released, published or distributed, directly or indirectly, in or into, in the United States, Australia, Hongkong, Canada, Nya Zeeland, South Africa, Switzerland, Singapore and Japan - or any other country where such action is wholly or partially subject to legal restrictions or where such action should require additional prospectuses, other offer documentation, registrations or other actions in addition to what follows from Swedish law. Nor may the information on the website be forwarded, reproduced or disclosed in such a manner that contravenes such restrictions or should require such additional prospectuses, other offer documentation, registrations or other actions. Failure to comply with these instructions may result in a violation of the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or laws applicable in other jurisdictions.
No shares will be registered under the Securities Act or in accordance with any provincial act in Canada and may not be transferred or offered for sale in the United States or Canada, or to persons resident in Canada or on account of such persons, other than pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act or in such exempt cases that do not require registration in accordance with any provincial act in Canada, respectively.
In order to view the information on the website, you must certify that you are not located in in the United States, Australia, Hong Kong, Canada, New Zeeland, South Africa, Switzerland, Singapore and Japan - or any other country where such action is wholly or partially subject to legal restrictions and that you have read, understand and agree to comply with all of the restrictions set forth above. You may do so by clicking "I Confirm" below. If you are located in the United States, Australia, Hongkong, Canada, Nya Zeeland, South Africa, Switzerland, Singapore and Japan - or any other country imposing such legal restrictions, you must exit this webpage.

Jag accepterar/I confirm

Nej jag accepterar inte/No I decline