Uppehåll kan du normalt göra i maximalt 12 månader under en 36 månaders period. På grund av rådande situation kommer det att vara möjligt att få förlängt premieuppehåll i sparandet även om du redan har haft ett uppehåll på totalt tolv månader.

  • Om du vill registrera premieuppehåll gör du det enklast i internetbanken.
  • Om du vill ansöka om ett förlängt premieuppehåll fyller du i en blankett för ansökan om en ny period. Ansökan om premieuppehåll (pdf)