Försäkringar kostar pengar och så länge man inte råkar ut för något och behöver använda dem kan det kännas som att man inte får någonting tillbaka för de pengar man lägger ut månad efter månad. Samtidigt inser nog de flesta av oss att försäkringar är viktiga och att det är dumt att strunta i dem. Genom att ha de försäkringar du behöver kan du känna dig trygg ekonomiskt och veta att du kommer att klara dig bra även om du skulle råka ut för något i framtiden. Men vilka försäkringar behöver du då? Det beror på hur din livssituation ser ut. Om du vill se över dina försäkringar och vilket skydd du har idag är du självklart välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig.

Trygga Livförsäkring

En livförsäkring ger ekonomisk trygghet för dina närmaste om du avlider före 65 års ålder. Försäkringen ger skydd i form av ett engångsbelopp som ersätter inkomstbortfall och underlättar omställningen för din familj.

Trygga Sjukförsäkring

Om du blir sjukskriven på hel- eller deltid reduceras din inkomst avsevärt. Ändå måste räkningarna betalas och lånen amorteras. Med en sjukförsäkring kan du komplettera din sjukpenning så att en del av ditt inkomstbortfall kompenseras.

Trygga Arbetslöshetsförsäkring

Med en arbetslöshetsförsäkring kan du behålla din ekonomiska levnadsstandard även om du skulle förlora ditt arbete och du slipper att oroa dig för ekonomin medan du söker nytt jobb.

Trygga Sjukkapitalförsäkring

Trygga sjukkapitalförsäkring med kritisk sjukdom hjälper dig ekonomiskt vid långvarig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall som ger en bestående arbetsomförmåga. Försäkringen säkrar levnadsstandarden om du behöver göra omställningar i ditt liv i en sådan situation.

Trygga Sjukvårdsförsäkring

Med en sjukvårdsförsäkring slipper du vänta i långa vårdköer. Du får vård när du behöver och har tillgång till sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och vårdförmedling var du än befinner dig.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringar ger ekonomisk trygghet om olyckan är framme och gäller dygnet runt. Många har en försäkring som bara gäller olyckor som inträffar under arbetstid, då är det bra att komplettera med en privat olycksfallsförsäkring. Den kan då exempelvis ger ersättning för läkarkostnader, tandskador, rehabilitering, ekonomisk invaliditet och medicinsk invaliditet.

Barnförsäkring

Försäkringen omfattar oförutsedda händelser som kan inträffa under barnets uppväxt, såväl sjukdom som olycksfall. Den gäller dygnet runt och kompletterar förskolans och skolans olycksfallsförsäkring. Försäkringen ersätter kostnader som kan uppstå i samband med sjukdom, skador vid sportaktiviteter och olyckshändelser.

Gravidförsäkring

Gravidförsäkringar ger ett ekonomiskt skydd vid komplikationer under graviditeten, förlossningen och tiden närmast efter. Viktigt att tänka på när man tecknar en gravidförsäkring är att kolla upp vilken graviditetsvecka den börjar gälla för dig som förälder och när den börjar gälla för barnet.

En försäkring är en trygghet på ungefär samma sätt som en buffert. Den hjälper dig att bättre klara av ekonomiska problem som kan uppstå i samband med specifika händelser i livet.

Vill du ha hjälp att se över ditt försäkringsskydd?

Hör av dig till vårt kundcenter på 0511-280 00 eller
ta en titt på vilka personförsäkringar vi kan hjälpa dig med på vår webbplats

Var förberedd om det oförutsedda händer!