Hoppa till textinnehållet

Få hjälp med din premiepension

Du har själv möjlighet att påverka premiepensionen genom att välja hur dina pengar ska placeras. Du gör det med en bekväm tjänst - förvaltning av dina PPM pengar.

Du väljer om du vill ha Bas, Försiktig eller Offensiv förvaltning.

  • Vår samarbetspartner Indecap bevakar, analyserar och utvärderar marknaden och placerar dina premiepensionspengar i de fonder som har de bästa förutsättningarna för tillfället.
  • Välj mellan fyra färdiga fondportföljer utifrån din riskprofil och hur långt du har kvar till din pension.
  • I tjänsten ingår ett från Pensionsmyndigheten fristående livskydd som gäller fram till du fyller 65 år, givet att du klarat hälsokravet. Ett belopp som motsvarar din premiepension är försäkrat så att om du skulle avlida betalas värdet av ditt sparande ut till dina valda förmånstagare.

Så fungerar det

Tillsammans med din rådgivare väljer du mellan följande fyra färdiga fondportföljer baserat på din riskprofil och hur långt du har kvar till din pension.

Fondguide Premiepension Offensiv 

Har du längre kvar till pension än fem år och är villig att ta en större risk? I så fall rekommenderar vi Premiepension Offensiv. Risken är relativt hög eftersom portföljen nästan uteslutanade placerar i aktiefonder.

Fondguide Premiepension Bas 

Passar dig som har mer än tre år kvar till pension och som inte vill ta en alltför stor risk. Placerar merparten av tillgångarna i aktiefonder på olika marknader och ca 20% i räntefonder.

Fondguide Premiepension Försiktig 

Placeringsinriktningen passar dig som har kortare tid, mindre än tre år, kvar till pension och som vill ha en lägre risk. Passar även den som inte vill utsätta intjänat pensionskapital för den risk som aktieplaceringar innebär under utbetalningstiden. Portföljen placerar merparten av tillgångarna i räntefonder och ca 30% i aktiefonder.

Fondguide Premiepension Individuell 

Tillgångarna placeras individuellt utifrån din personliga riskprofil och ålder.

Vi kontaktar dig

Fyll i intresseanmälan så kontaktar vi dig och svarar på dina frågor