Sparbanken Skaraborg är ett fristående aktiebolag och vi finansieras av våra egna kunder. De pengar som vi lånar ut kommer från vårt verksamhetsområde, som vi har stor kännedom om. Våra kunders sparande i försäkringar och fonder, som är placerade i bolaget Swedbank Robur och Swedbank Försäkring, är fristående från övriga Swedbank och berörs inte. Vi ser därmed inga skäl för att våra kunder ska behöva känna oro.

Sparbankernas största beroende av Swedbank är användningen av IT-systemen. Vi ser inte att detta kan påverkas av de aktuella händelserna.

Vi följer händelserna i Swedbank men har inte, och ska inte ha, insyn i vad som har eller inte har hänt i penningtvättsfrågan. Swedbank är ett fristående aktiebolag precis som oss och följer de lagar och regler som finns gällande penningtvätt i Sverige idag. Och vi ska inte ha insyn i varandras verksamheter. Vad vi kan säga är att frågan om penningtvätt är en viktig och ständigt aktuell fråga, som banker arbetar med varje dag. Vi har ett ansvar för att motverka penningtvätt och vi har system för att kunna identifiera, motverka och anmäla misstänkt penningtvätt.

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta vårt kundcenter på telefonnummer 0511-280 00.

Läs mer om Sparbanken Skaraborg